‌ آقا کسی می‌دونه «جمشید جم» چرا جزء ٧٢ خواص با بصیرت شده؟

 ممکنه می‌خواستن اسم «فرزاد جمشیدی» رو بنویسن اشتباهی اینو نوشتن؛ بعد که اون یادشون اومده یادشون رفته اینو حذف کنن؟

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
فرزد

زیرا در تلویزیون من باب شان نزول یار دبستانی ادای توضیحات نمود؟

جدن نمی‌دونی؟ مگه مصاحبه‌ی جمشید جم تو تلویزیون رو دو سال پیش ندیدی؟ که از اول تا آخرش با تسبیح تو دست‌ش بازی می‌کرد آخرش گفت تبرکه آقاست. - آقا به منظور ولی‌فقیه فعلی نه دیگر آقایان- لل‌لاهی کسی که تسبیح تبرکی آقا رو داره، میشه بصیرت نداشته باشه؟