خواب خرگوش، خال آهو، چرخ قُمری، چنگ عقاب، طوق کُفتَر...

 

 خو «کامپاوند» اینا در کنار هم که خیلی چیز خوفی می‌شه؛

 

 واقعا شاعر چطور به همچه یاری دل بسته و به پاش مونده بود؟

 

/ 1 نظر / 71 بازدید
maah

:)) عشق کوووره