دیروز یه آقایی اومده بود شرکت‌مون بوی حموم می‌داد.

 صبح‌شم یه خانومی دیدم از جلو در ساختمون‌مون که رد شد، خودشو تو آینه‌ی شیشه‌هاش نگاه کرد ببینه برازنده هست یا نه.

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
ج

تمرین مثل "اکبر" نوشتن!