نگفتی که غریب این «ولایت»،

 تموم زندگیش نقش بر آبه؟

 

 «پیش‌کشی خانوم هایده به شیفتگان حضرت ماه»

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
سپیده

آقا بی خیال تو رو خدا. پس فردا دیدی تو یه سفر این هم نقش بست بر یک بیل بوردی، پلاکاردی، چیزی. از ما گفتن