رعنا فرحان می‌خواند:

 «چون عمر تبه کردم، چندان که نگه کردم

  در کنج خراباتی، افتاده خراب اولی»

 

 دوباره عاشق حافظ می‌شوم.

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید