در مورد پست چهار تا پایین‌تر،

 بعد از مناظرات نیمه مبسوطی که با عیالات مربوطه داشتم، درنهایت به این رسیدم که:

 برای ادعای کذا شواهد و مستندات کافی در اختیار ندارم.

 لذا تا اطلاع ثانوی، این پست بدون رد یا تائید، به حالت «تعلیق» درمی‌آید.

 

 ب.ت: عکس‌العمل‌های خشم‌گین ملت در کامنت‌دونی برام جالب بود.

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید