محل ما، هنوز صلات ظهر عید غدیر را نزده داربست‌های «باز این چه شورش است/ که در خلق عالم است» را هوا کردند.

 یحتمل مقارن اذان مغرب پارچه سیا‌ه‌هاش را هم نصب کرده باشند.

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید