بر حقیقت فرود آیید پیش از آنکه در شما شیاف شود.

 «امام شیخ شنگر»

 

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
احسان م.

اگر بر حقيقت كمي "لوبر يكنت" ميماليدند، ما اينقدر از فرود بر آن امتناع نميكرديم.[نیشخند]