«دُ...

  رُس...

  می...

  شه...»

 

 ب.ت: هر کی یادشه این کجا بود بزنه قدش.

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
علی

"حتی اگه مسخرت کنن؟"