الان تقریباً همون حالتی رو دارم که جمهوری اسلامی تو دوازده فروردین 88 داشت.

 فقط خدا کنه انتخابات دو ماه بعدم «فتنه» نشه!

 

 ب.ت: تولدم ... [جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.] 

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید

مبارک باشد.