حس «مادر» رو دارم؛ وقتی زنگ خونه‌شو زدن و اون که می‌‌دونست پشت در فریماه فرجامی‌ه، زیر لبی گفت:‌ «ماه منیرم‌‌م اومد...»

 

 ب.ت: جواد تا یه هفته‌ی دیگه برمی‌گرده!

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
ج

[قهقهه][قهقهه] نگو ملت حرف مفت درمیارن

این جواد که گفتید همون آقای جیمه؟ عشق است و آتش و خون داغ است و درد دوری؟