برای صرفه‌جویی در مصرف برق به مجلس و دولت پیش‌نهاد می‌کنم تدبیر‌ی بیندیشند که شبکه‌های خورشیدی متناسب با استفاده در منازل طراحی و تهیه شود. لازم به یاد آوری است که کشور ایران یک کشور آفتابی است و نباید بگذاریم این انرژی هدر برود.

 «کیهان و خوانندگان»

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید