مرد ِ کنار رود، همین‌طور که چمباتمه روی سنگ نشسته بود و گستاخی‌اش را به خاطر دو پیک «مشروب»ی که خورده بود توجیه می‌کرد،

 سیگار می‌کشید و از لذت‌های «جوونی و جندگی» می‌گفت.

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید